Diamond Swimming Club, plavecký klub v Prešove, ktorý spája vedu, výskum, teóriu a prax z plávania

Plavci DSCPR sú súčasťou projektu VEGA č. 1/0793/18 "Zmeny kinematických charakteristík atletického štartového skoku vplyvom základného postavenia na štartovom bloku v plávaní"

Kontrolné preteky Šamorín 16-21.2.2021

Ján Sciranka - 9 zlatých a 1 strieborná medaila

Kristína Krajňáková - 1 zlatá, 2 strieborné a 3 bronzové medaily

Laura Petrušová - 1 bronzová medaila!!!Gratulujeme!!!