Diamond Swimming Club, plavecký klub v Prešove, ktorý spája vedu, výskum, teóriu a prax z plávania

Plavci DSCPR sú súčasťou projektu VEGA č. 1/0793/18 "Zmeny kinematických charakteristík atletického štartového skoku vplyvom základného postavenia na štartovom bloku v plávaní"

Ján Sciranka na 100 m VS časom 1:03,23 min zaplával čas do Útvaru talentovanej mládeže na rok 2021


Kristína Krajňáková na 100 m VS časom 0:59,74 min zaplávala čas do juniorskej reprezentácie SR na rok 2021!!!Gratulujeme!!!