Diamond Swimming Club, plavecký klub v Prešove, ktorý spája vedu, výskum, teóriu a prax z plávania

Plavci DSCPR sú súčasťou projektu VEGA č. 1/0793/18 "Zmeny kinematických charakteristík atletického štartového skoku vplyvom základného postavenia na štartovom bloku v plávaní"

Ján Sciranka 

Majster SR na 50 m VS