Plavecká skupina I. - Prípravka (ZŠ Májové námestie, Prešov)

Pondelok 18-19 hod.          Streda 17-18 hod.            Štvrtok 18-19 hod.

(vek detí od 7 rokov, prípadne podľa plaveckých zručností)

Plavecká skupina II. - Pokročilí plavci (ZŠ Májové námestie, Prešov)

Pondelok 18-19 hod.           Streda 17-18 hod.          Štvrtok 18-19 hod.

Plavecká skupina III. - plavci (ZŠ Májové námestie, Prešov)

Pondelok 18-19 hod.       Streda 17-18 hod.       Štvrtok 18-19 hod.      Piatok 16-17 hod.

(sucho podľa pokynov trénera)


Kondičné plávanie (ZŠ Májové námestie, Prešov)

Pondelok 18-19 hod.        Streda 17-18 hod.          Štvrtok 18-19 hod.

(vek detí od 10 rokov, prípadne podľa kvality prevedenia plaveckých spôsobov)