Tréner

Mgr. Ivan Matúš, PhD.

Vzdelanie

Titl. Mgr. - Telesná a športová výchova s kombináciou trénera plávania, FTVŠ UK Bratislava

Titl. PhD. - Športová kinantropológia, FTVŠ UK Bratislava

Kvalifikácie

Najvyšší kvalifikačný stupeň licencie trénera plávania t.j. V. stupeň

Licencia Vodnej záchrannej služby SČK, kvalifikačný stupeň - zlato - inštruktor

Licencia Slovenského lyžiarskeho zväzu, typ: učiteľ lyžovania 1.triedy

Licencia potápania, typ: pokročilý potápač

Prax

British International school

QSI - the American International School

Súkromný tréner plávania už viac ako 16 rokov

VŠK UK Lafranconi Bratislava

Vysokoškolský pedagóg na FTVŠ UK v Bratislave - Kondičné plávanie a Technika plaveckých spôsobov

Vysokoškolský pedagóg na UTVŠ UPJŠ v Košiciach - Teória a didaktika športu a športového tréningu, Didaktika plávania

Vysokoškolský pedagóg na FS PU v Prešov - Plávanie, Didaktika plávania

Školiteľ trénerov plávania Slovenskej plaveckej federácie

Školiteľ trénerov vodného póla SZVP

Zodpovedný za trénersko-metodickú komisiu pre VSO SPF

Plavecká kariéra - KúPi Piešťany

Prekonaných 6 Slovenských žiackych rekordov

Prekonaných 9 Slovenských juniorských rekordov

46 titulov majstra Slovenska

42 titulov vicemajstra Slovenska

37 bronzových titulov majstra Slovenska

Majstrovstvá Európy juniorov, Rakúsko 2002

NÁŠ TÍM


Matthew Lee Pavlík

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Kristína Krajňáková

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Martin Halás

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Stanislav Žužo

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Terézia Chovancová

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Eva Umanská

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Denys Nikulin

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Peter Komka

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Thomas Polák

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Peter Baran

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Adam Gubač

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Marína Zápotoková

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Noemi Daňová

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Ján Sciranka

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.

Laura Petrušová

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor.