Partneri klubu

Mesto Prešov

Poskytnutie dotácie mesta Prešov na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu DSCPR pre rok 2023 - 2006 eur.