Informácie k úhrade členského


Číslo účtu:     SK03 1100 0000 0029 4605 0112Prosím o úhradu členského poplatku -  do 15. dňa v mesiaci.

Do informácie pre príjemcu uveďte priezvisko dieťaťa.